Ven. Maduluwawe Sobitha Thero (1942 – 2015).

Ven. Maduluwawe Sobitha Thero (1942 – 2015).
May you attain nibbana.

Ven-Maduluwawe-Sobitha-Thero